Dlaczego SMS marketing

Wielu właścicieli firm jest sceptycznych wobec SMS jako narzędzia marketingowego. Jednakże, istnieje wiele korzyści wynikających z tego kanału informacji i może warto z tego narządzia skorzystać.

Pierwszy zaletą stosowania masowych SMS jest utrzymywanie kontaktu ze swoimi klientami. Jeżeli posiadasz już telefon do klienta należy ten kontakt wykorzystać. Za pomoca SMS możesz to zrobić w sposób delikatny i skuteczny informując o nowych czy specjalnych wydarzeniach czy ofertach.

Drugą korzyścią zastosowania SMS to ... oszczedności kosztów. Strategia ta jest znacznie tańsze niż przy użyciu marketingu bezpośredniego. A przy okazji możesz być zaskoczony, z wyniku jaki otrzymasz.

Trzecią korzyścią jest skuteczność. Badania dowiodły, że kampanie marketingowe są bardziej skuteczne, gdy wykorzystywanych jest wiele różnych kanałów dystrybucji przekazu informacji. Jeśli masz szczególne wydarzenie lub promocję, korzystaj z wielu kanałów komunikacji w tym SMS, aby zmaksymalizować wyniki kampanii.