Wady SMS marketingu

Mimo, że SMS marketing ma wiele zalet (szybkość, osobisty charakter, dostępność, stosunkowo niska cena ...) ale są i wady. Poniżej przedstawiamy wg nas najistotniejsze wady związane z masowymi wysyłkami SMS.

Nadal brak jednego standardu

Mimo, że usługa SMS skończyła już dawno 20 lat, wciąż nie mamy jednolitych standarów SMS. To prawda, że sam tekst w zasadzie jest ujednolicony (z wyjątkiem znaków narodowych). Jednak już przesłanie w SMS-ie grafiki, elementów html, linków do stron (szczególnie ze znakami specjalnymi) musimy się liczyć, że część odbiorców nieprawidlowo odbierze SMS-a.
Zachęcamy: wysyłaj SMS bez polskiej czcionki oraz bez multimediów.

Tylko 160 znaków

Jest to temat od samego początku trudny. Dla jednych to wada, dla innych zaleta. Ograniczenie do 160 znaków zmusza do arcyzwięzłego i czytelnego komunikatu. Pewnym rozwiazaniem jest wklejanie linków (polecamy serwis bit.ly), ale i tu możemy miec problem z odczytaniem linków. Można też skorzystać z dłuzszego SMS-a niż 160 znaków, aktualnie w naszej usłudze maksymalna gługośc to 918znaków.
Zachęcamy: Krótki SMS jest chętniej czytany, ale gdy 160 znaków to mało - 306 powinno wystarczyć.

Baza danych i prawo

Zakupiona baza danych numerów GSM jest bardzo droga i nie gwarantuje jakości. Ponadto, prawo wymaga indywidualnej zgody właściciela numeru ... Może się okazac, że konwersja jest mizerna ...
Dobrą bazę danych do kampanii SMS buduje się niestety długo ale WARTO!.
Zachęcamy: korzystaj z usługi InVito przy budowania bazy telefonów klientów.